Het analfabetisme in Nepal is de afgelopen 15 jaar gelukkig afgenomen. Meer kinderen gaan naar school en leren lezen en schrijven. Dat geeft hen zichtbaar meer kans op een beter bestaan. Hun kennis van bijvoorbeeld Engels of van landbouwmethoden, helpt hen bij het vinden van nieuwe bronnen van inkomsten. Dankzij een trouwe groep donateurs kon Diyo Nepal de afgelopen 15 jaar ongeveer 1.200 kinderen uit Dhading naar school laten gaan, oplopend van 30 naar 140 kinderen per jaar. Dat is niet vanzelfsprekend, veel ouders hielden hun kinderen liever thuis om bij te springen in het huishouden. Bovendien ligt voor de meeste kinderen de school op meer dan een uur loopafstand. Toch blijken deze kinderen stuk voor stuk graag naar school te gaan. Ook de ouders zien nu in dat scholing van hun kinderen in het belang is van het hele gezin onder het mom van ‘Voorspoed begint met kennis’. Dat succes willen we nu verder uitbouwen. Doet u (weer) mee?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *