Machtige Himalya

Nepal is naar Aziatische maatstaven een klein land. Van oost naar west ca. 800 km lang, van noord naar zuid ca. 200 km breed. Ongeveer zo groot als 3,5 keer Nederland, of als Engeland en Wales samen.

Nepal is het enige land ter wereld met zulke enorme verschillen in landschap en klimaat. Tropische moerassen, de Terai, in het zuiden. Gigantische bergtoppen van de Himalaya met eeuwige sneeuw in het noorden. De afstand tussen de Himalayareuzen en de tropische laagvlakte Terai is minder dan 200 km.
De grenzen van Nepal zijn zo’n 60 jaar geleden opengesteld. 

Lees meer…

Duizenden toeristen bezoeken sindsdien de Himalaya. Toch is Nepal een haast middeleeuwse enclave gebleven, geïsoleerd van de rest van de wereld door het machtige Himalayagebergte.

Hard bestaan
Nepal is rijk aan natuur, cultuur en religie. Het leven is echter hard voor grote delen van de bevolking in dit land van uitersten. Mogelijkheden om levensomstandigheden te verbeteren zijn er volop, onder meer door alfabetisering, gezondheidszorg en het vergroten van werkgelegenheid.

Algemene informatie

Nepal ligt in Azie, een smal langgerekt land tussen India en China, bijna vier keer zo groot als Nederland en telt bijna 28 miljoen inwoners. Het is een arm land met leefomstandigheden vergelijkbaar met die van 100 jaar geleden in Nederland . Ongeveer 75% van de bevolking is van Indo-Nepalese en Indiase afkomst en circa een kwart behoort tot Oud-Nepalese groepen met de bergvolkeren die meer van Tibetaanse afkomst zijn. De meerderheid van de bevolking in Nepal leeft onder de armoede grens.

Lees meer…

Het zuidelijke deel van Nepal is vlak en richting de Himalay zijn er hele hoge bergen. Van de 14 hoogste bergen in de wereld liggen er 8 in Nepal, waaronder de Mount Everest. Nepal wordt wel het Zwitserland van Azie genoemd. ‘Namaste’ is een bekende begroeting in Nepal en ‘diyo’ is Nepali voor olielampje. De stichting Diyo Nepal staat voor licht, warmte en voortbeweging: mensen in het arme Dhading zelfredzamer maken. Het kastesysteem is in Nepal op z’n retour, maar heeft op het platte land nog steeds een grote invloed op de welvaart van mensen. Families uit de lagere kaste (boeren en arbeiders) mogen geen mensen van hogere kaste aanraken of bij hen in de buurt zijn (kooplieden, krijgers en priesters). Bij de verdeling van vruchtbare grond, waterbronnen en andere voorzieningen worden zij steevast achtergesteld.

In Nepal wonen naar schatting 28 miljoen mensen. De bevolking is van zeer heterogene afkomst. Ongeveer 75% van de bevolking is van Indo-Nepalese en Indiase afkomst. Ongeveer 25% behoort tot Oud-Nepalese groepen met de bergvolkeren die meer van Tibetaanse afkomst zijn. Door vermenging en migratie gaat dit beeld er steeds gecompliceerder uit zien. De verschillende etnische groeperingen in Nepal kennen eigen culturen en talen.

Lees meer…

Talen Nepal
Het Nepali is de officiële landstaal. Deze taal wordt door ca. 52% van de mensen gesproken. Het Nepali is verwant met het Hindi en behoort tot de Indo-Europese taalgroep. Nepal kent naast het Nepali 64 gesproken talen.Er zijn zeker wel overeenkomsten maar evenveel verschillen in deze talen, die dit land maken zoals het is: kleurrijk en gevarieerd.

Bevolkingsgroei
De Nepalese bevolking groeide de laatste jaren met gemiddeld 2,7%. De levensverwachting is 62 jaar. Nepal is een van de weinige landen in de wereld waar vrouwen een lagere levensverwachting kennen dan mannen. Dit is gerelateerd aan de lagere status van vrouwen. Circa tweederde van de bevolking woont in de heuvels en in de bergstreken in het oosten, 13% woont in de steden en er vindt migratie naar steden plaats.

Ontwikkeling
Bijna de helft van de volwassenen in Nepal kan niet lezen of schrijven. Dit zijn voornamelijk de vrouwen. Voor veel Nepalese kinderen is het niet vanzelfsprekend om naar school te gaan. Geldgebrek is vaak de reden. Het onderwijs op staatsscholen is vrijwel gratis. Maar gezinnen moeten wel zelf het schooluniform, de boeken, schriften, pennen en meerdere keren per jaar examengeld betalen. Daarnaast werken de kinderen vaak mee om als gezin rond te kunnen komen. In Nepal komt nog veel kinderarbeid voor. De officiële leeftijdsgrens voor het huwelijk is 18 jaar. Toch worden meisjes vaak al veel jonger uitgehuwelijkt. Zodra ze getrouwd zijn, krijgen ze forse huishoudelijke taken. Dat maakt het moeilijk om ook nog naar school te gaan. Als er al snel kinderen geboren worden, is het bijna helemaal onmogelijk om nog onderwijs te volgen.

Nepal staat op nr. 136 van de 177 landen van de VN bevolkings-ontwikkelings-index.

Ongeveer 90% van de Nepalezen leven volgens het Hindoeïsme. Een veel kleiner percentage is Boeddhist. Het Hindoeïsme en het Boeddhisme zijn in dit land nauw met elkaar verbonden en soms moeilijk van elkaar te onderscheiden. Het komt regelmatig voor dat de tempels naast elkaar staan of zelfs verenigd zijn. De andere wereldgodsdiensten zijn ook in Nepal te vinden, zij het ver in de minderheid.

Lees meer…

Straatbeeld
Godsdienst is vast onderdeel van het dagelijkse leven in Nepal. Overal zijn kleine heiligdommen te zien, of mensen die bezig zijn met religieuze handelingen. Tempels, godenbeelden, heilige afbeeldingen en mystieke symbolen zijn een geïntegreerd onderdeel van het straatbeeld.

Religieuze feesten
Ook bij mensen thuis vinden rituelen en zegeningen plaats. Kinderen doen er vanzelfsprekend aan mee. Zij leren door de volwassenen dagelijks zo bezig te zien en krijgen geen apart godsdienstonderwijs, zoals dat bijvoorbeeld in Nederland bestaat. De vele etnische groepen beleven elk op hun eigen wijze hun religie. Nepal kent hierdoor meer religieuze feesten dan dagen in het jaar!

Invloed op kunst

De Nepalese godsdiensten hebben veel invloed op de kunst. Naast de duizenden tempels zijn overal mystieke symbolen en magische ontwerpen te zien. In de architectuur ontstond onder invloed van de godsdienst de bekende pagodebouwstijl. Een kenmerkende vorm van boeddhistische architectuur is de stoepa. Een stoepa is een grote stenen koepeltoren. Het massieve centrum van de stoepa bevat een relikwie van Boeddha.

Mens, komend uit het oosten
Uit de cultuur van het vele lopen zijn ook de trekkings in Nepal voortgekomen. Jaarlijks maken nu duizenden toeristen trekkings in de indrukwekkende Himalaya. De bagage van de toeristen wordt gedragen door Sherpa’s. Sherpa betekent: ‘mens, komend uit het oosten’. Sherpa’s zijn ongeveer 500 jaar geleden vanuit Tibet naar Nepal gekomen.

De republiek Nepal is uitgeroepen op 28 mei 2008. Hiermee is een einde gekomen aan 240 jaar monarchie.

Nepal en buurland Tibet onderhouden nauwe banden. Er loopt een belangrijke verbindingsweg door de Himalaya en er wordt veel gehandeld tussen deze twee landen en. Nadat China in 1950 Tibet was binnengevallen, hebben veel Tibetanen hun land verlaten. Een groot aantal van hen is naar Nepal gevlucht.

Lees meer…

Landbouw en toerisme
Naast toerisme is landbouw een van de belangrijkste inkomstenbronnen. De plantengroei verschilt sterk in Nepal. Hierdoor zijn er ook binnen de landbouw verschillende middelen van bestaan. Er zijn plekken waar katoen en thee verbouwd wordt. Andere gebieden zijn geschikter voor het verbouwen van rijst of groenten en fruit.

Vervoer in Nepal
Voor de Nepalezen die in de heuvels wonen is lopen altijd de enige mogelijkheid geweest om te reizen. Er waren tot vijftig jaar geleden geen wegen die naar de steden leidden. De stad Pokhara was tot in 1970 totaal afgesloten van de buitenwereld. Het vervoer van goederen vindt dan plaats in grote manden of pakken, die mensen op hun rug dragen worden.

Openbaar vervoer gaat voornamelijk per bus. Vrijwel alle bussen hebben hun begin- en eindpunt in de hoofdstad Kathmandu, vanwaar zij naar alle windstreken uitrijden. In het zuiden worden nog altijd buffelkarren gebruikt voor het vervoeren van goederen. In de heuvelachtige gebieden zijn er de ezelkaravanen, met ezels die van alles op hun rug dragen. Hoog in de bergen waar het voor de ezels te zwaar is, nemen de yaks het goederenvervoer over.

In Nepal ligt slechts één kleine spoorlijn in de oostelijke Terai. De belangrijkste weg is de Prithvi hoofdweg, van Kathmandu naar het noorden.

Dhading, het werkgebied van Diyo Nepal

Stichting Diyo Nepal richt zich op een deel van ‘het platte land’ van Midden-Nepal, het Dhading district drie uur reizen van de hoofdstad Kathmandu. De bewoners van Dhading zijn voornamelijk kleine boeren. Zij leven hoofdzakelijk van de teelt van voedsel voor eigen gebruik. In hun groentetuinen kunnen zij amper voldoende voedsel verbouwen voor het onderhoud van hun gezinnen. Er is veel analfabetisme in het Dhading district. De mensen wonen ver uit elkaar in kleine gehuchtjes. Dagelijks lopen de kinderen enkele uren naar school en sjouwen de vrouwen lange afstanden met water en de schamele opbrengst van hun landje. De mannen werken veelal als gastarbeider in Arabische landen en komen eens in de twee jaar een paar weken thuis. Vrouwen spelen daarom een belangrijke rol in de samenleving.

Ligging Dhading district

Ligging Dhading district

Dhading is één van de 75 gemeentelijke districten in Nepal. Het ligt ten noordwesten van de Kathmandu-vallei en de hoofdstad Kathmandu. Dit grote district strekt zich uit in noordelijke richting vanaf de Prithvi hoofdweg, tot aan de voet van de Ganesh Himalaya-keten en deTibetaanse grens. De Prithvi hoofdweg loopt van Kathmandu tot de toeristenstad Pokhara in het westen van Nepal. De Prithvi is de enige Oost-Westverbinding van Kathmandu met de andere delen van Nepal.

Inwoners Dhading

Het district heeft ongeveer 400.000 inwoners, van wie de meesten in de zuidelijke helft van het district wonen. Er zijn geen grote stadscentra in Dhading. De hoofdzetel van het district bevindt zich in de stad Dhading Besi, ongeveer 45 autominuten ten noorden van de hoofdweg vanaf Malekhu.

Hoogteverschil en biodiversiteit

Dhading kent een groot hoogteverschil, van 300 meter boven de zeespiegel in het zuiden, tot 7110 meter in het noorden. Het enorme hoogteverschil met daarbinnen verschillende klimaten heeft een grote biodiversiteit tot gevolg. Het zuidelijke deel van het district brengt de voornaamste oogst voort: rijst, gierst, graan en verschillende soorten groenten. Bananenplantages worden toenemend populair in het gebied. Andere opbrengsten voor de markt zijn mango’s, wat sinaasappels en guaves.

Voedselproductie en ondervoeding

Enkele meer welvarende landeigenaren besteden zwaar werk uit aan mensen uit een arme kaste. Ooit werd het voedsel voor deze gezinnen aangevuld via het werken in de overproductie. De laatste jaren echter wordt de overproductie aan voedsel steeds meer naar de markt gebracht om de burgerbevolking van Kathmandu te voeden. Hierdoor neemt de ondervoeding van arme gezinnen zoals in Dhading toe. Het weinige contante geld dat ze verdienen is ontoereikend om de bijkomende noodzakelijke levensvoorzieningen te bekostigen.

Noord en zuid

In de zuidelijke sectoren van Dhading is de situatie voor de arme gezinnen ongunstig. In de meer noordelijke regionen is het leven nog veel moeilijker. Het land is er minder productief, het groeiseizoen korter. De Prithvi hoofdweg ligt op een afstand van verscheidene dagen lopen.