Grasproject

Vrijwel alle gezinnen in het gebergte van Dhading hebben een aantal stuks vee om te verzorgen, geiten en/of koeien, buffels en ossen. Op verzoek van een aantal gezinnen stimuleren de veldwerkers het gezamenlijk opzetten van hoogwaardige grasteelt. Doel is dat de gezinnen minder tijd en moeite kwijt zijn aan het …

Verhogen van onderwijskwaliteit

De onderwijskwaliteit in Nepal laat te wensen over. De didactische en pedagogische vaardigheden van leerkrachten zijn nauwelijks ontwikkeld. Toch moeten ze vaak met klassen van 50 kinderen werken en is lesmateriaal nauwelijks beschikbaar. Het onderwijs in Nepal gaat uit van het uit het hoofd leren van begrippen en handelingen. Onze …

Vraagbaak en coaching

De veldwerkers hebben de afgelopen 15 jaar in Dhading enkele tientallen vrouwengroepen en netwerken geactiveerd. De groepen komen vaak maandelijks samen, variërend van 10 tot 40 personen. Ze wisselen met elkaar kennis uit over bijvoorbeeld de huishouding of het verwerven van extra inkomen. Er zijn zelfs groepen die een eigen …

Noodhulp en opvang

Nepal is een arm land met weinig sociale voorzieningen. Bij een persoonlijke catastrofe zijn de inwoners afhankelijk van hulp van familie en dorpsgenoten, spaargeld is er vaak nauwelijks. Als veldwerkers met een schrijnend noodgeval te maken krijgen, kunnen ze een beroep doen op het noodfonds van Stichting Diyo Nepal om …

Kinderen laten slagen in Nepal

Het nieuwe schooljaar is in Nepal weer van start gegaan. Daarmee staat het bestaansrecht van stichting Diyo Nepal weer op de voorgrond: kwetsbare schoolkinderen en hun gezinnen met raad en daad ondersteunen. Afgelopen jaar hielpen we 140 kinderen naar school te gaan. Onze veldwerkers geven aan dat ze (veel) meer …

Een diploma voor alles

De economische toestand wordt ook in Nepal steeds nijpender, door stijgende prijzen en rentekosten. Ouders ervaren veel stress bij het maken van de juiste keuzes: voorrang geven aan verantwoorde voeding, zorgkosten of schoolkosten? De schoolboeken zijn bovendien vanwege papierschaarste schrikbarend duur geworden. Om te voorkomen dat ouders hun kinderen van …

Voortbouwen op succes

Het analfabetisme in Nepal is de afgelopen 15 jaar gelukkig afgenomen. Meer kinderen gaan naar school en leren lezen en schrijven. Dat geeft hen zichtbaar meer kans op een beter bestaan. Hun kennis van bijvoorbeeld Engels of van landbouwmethoden, helpt hen bij het vinden van nieuwe bronnen van inkomsten. Dankzij …

Bedankt trouwe donateurs!

Maandelijks of spontaan ontvangen we van vele tientallen mensen prachtige bedragen om de veldwerkers te ondersteunen in hun werk. Hartverwarmend hoe trouw en gul het netwerk van Diyo Nepal blijft steunen. We proberen zoveel mogelijk schenkers persoonlijk te bedanken, maar op de bankafschriften staan vaak geen contactgegevens en is het …