Kinderen laten slagen in Nepal

Het nieuwe schooljaar is in Nepal weer van start gegaan. Daarmee staat het bestaansrecht van stichting Diyo Nepal weer op de voorgrond: kwetsbare schoolkinderen en hun gezinnen met raad en daad ondersteunen. Afgelopen jaar hielpen we 140 kinderen naar school te gaan. Onze veldwerkers geven aan dat ze (veel) meer …

Een diploma voor alles

De economische toestand wordt ook in Nepal steeds nijpender, door stijgende prijzen en rentekosten. Ouders ervaren veel stress bij het maken van de juiste keuzes: voorrang geven aan verantwoorde voeding, zorgkosten of schoolkosten? De schoolboeken zijn bovendien vanwege papierschaarste schrikbarend duur geworden. Om te voorkomen dat ouders hun kinderen van …

Voortbouwen op succes

Het analfabetisme in Nepal is de afgelopen 15 jaar gelukkig afgenomen. Meer kinderen gaan naar school en leren lezen en schrijven. Dat geeft hen zichtbaar meer kans op een beter bestaan. Hun kennis van bijvoorbeeld Engels of van landbouwmethoden, helpt hen bij het vinden van nieuwe bronnen van inkomsten. Dankzij …

Bedankt trouwe donateurs!

Maandelijks of spontaan ontvangen we van vele tientallen mensen prachtige bedragen om de veldwerkers te ondersteunen in hun werk. Hartverwarmend hoe trouw en gul het netwerk van Diyo Nepal blijft steunen. We proberen zoveel mogelijk schenkers persoonlijk te bedanken, maar op de bankafschriften staan vaak geen contactgegevens en is het …

Boost voor het onderwijs

Sinds haar oprichting 15 jaar geleden stimuleert Diyo Nepal het onderwijs in Dhading. De onderwijskwaliteit in Nepal laat te wensen over. Leerkrachten zijn meestal nauwelijks opgeleid. Een korte specialisatie na de middelbare school geeft al een lesbevoegdheid. Didactische en pedagogische vaardigheden zijn weinig ontwikkeld. Toch moeten ze vaak met klassen …

Herbouw na aardbeving stokt

Op aangeven van onze veldwerkers gaat Diyo zes gezinnen ondersteunen bij het afbouwen van hun huis. Daarmee wordt voor hen een vicieuze cirkel doorbroken en kan een gezin haar aandacht en geld weer op de ontplooiing van hun kinderen richten. Met een dak van 250 euro van bewaard geld. Na …