Kleinschalig, effectief en persoonlijk

Stichting Diyo Nepal is een vrijwilligersorganisatie en is opgericht in december 2007 ter ondersteuning van de veldwerkers in het district Dhading, in het midden-gebergte van Nepal.
Het echtpaar Ilse en Shiva Sapkota vormt de kern van een aantal veldwerkers; zij coördineren de verschillende ontwikkelingsprojecten.

Doelstelling

Diyo is een Nepalees
woord voor lampje.
Het betekent:
licht, warmte en
voortbeweging.

De focus van het werk van Diyo Nepal ligt op:

  • vergroten van toegang tot scholing en educatie

  • verbeteren van de leefomstandigheden

  • versterken van de zelfredzaamheid.

De projecten, gericht op deze drie peilers, kenmerken zich door duurzaamheid: makkelijk herhaalbaar, gebruik van lokale hulpbronnen, respect voor cultuur en milieu in het werkgebied. In nauwe samenwerking met dorpsbewoners in het Dhadingdistrict proberen de veldwerkers de levenstandaard in de dorpen te verhogen, met behoud van authenticiteit.

Shiva en Ilse Sapkota en andere lokale veldwerkers doen hun werk vrijwillig tegen een onkosten vergoeding.

Aanleiding

Ondernemende Nepalees leert bewogen Drentse kennen

 Ilse woonde een tijdje in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Zij leerde het land en de mensen kennen en ging van land en mensen houden. Ilse vond in Nepal ook haar eigen grote liefde, ze ontmoette er haar man Shiva. Samen zetten zij zich als veldwerkers met hart en ziel in voor Diyo Nepal.
Lees het verhaal van Ilse over het ontstaan van Diyo Nepal. 

 

Een jonge man: Shiva Sapkota, heeft zich niet neergelegd bij zijn lot als verantwoordelijke voor het gezin van zijn overleden moeder. Nadat zijn moeder overleed, was Shiva als 5-jarige verantwoordelijk voor het gezin met vijf kinderen. School was er tot zijn verdriet niet bij, hij moest de geiten hoeden. Dat hield hij tot zijn 8e vol, toen liet hij zijn geiten achter en volgde de kinderen die wel naar school gingen. Hij heeft zich naast zijn werk als geitenhoeder ontplooid als ondernemer. Inmiddels verdient Shiva de kost met een reisbureau voor meerdaagse wandeltochten.

Ilse Bennink (Zuidwolde) reisde in 2007 naar Nepal en bleef een tijdje in de Nepalese hoofdstad Kathmandu wonen. Zij leerde het land en de mensen kennen en ging ervan houden. Ze zet zich in voor het verbeteren van het basisonderwijs. Ilse vond in Nepal ook haar grote liefde, ze ontmoette er haar man Shiva, inmiddels hebben ze samen twee kinderen. Met hun reisorganisatie Pure Nepal als bron van inkomsten, zetten zij zich als vrijwilligers met hart en ziel in voor Stichting Diyo Nepal.

Het bestuur

Het bestuur en andere vrijwilligers binnen Stichting Diyo Nepal zijn volgend aan de behoefte aan ondersteuning die de veldwerkers aangeven. Ze fungeren als klankbord en denktank en verwerven de benodigde middelen voor continuïteit van het werk in Dhading. De bestuurders zetten zich als vrijwilliger op allerlei manieren in, om vanuit Nederland het werk in Nepal mogelijk te maken en te ondersteunen.

Kees Hazen, voorzitter

Ik ben met mijn vrouw een aantal keren in Nepal geweest en heb er Ilse en Shiva leren kennen. We hebben het prachtige werk gezien dat de veldwerkers van Diyo Nepal daar verrichten. Toen Ilse tijdens ons bezoek in 2017 te kennen gaf dat de stichting op zoek was naar een voorzitter, heb ik geen moment getwijfeld om mij voor deze prachtige stichting in te zetten. Ik hoop dat ik nog jaren in deze functie mijn ‘steentje’ kan bijdragen aan deze bijzondere foundation.

Vishma de Keijzer, secretaris

In april 2015 bezocht ik Nepal voor de eerste keer. Een onvergetelijke ervaring, vanwege de schoonheid van het land én vanwege de aardbeving die op dat moment vele slachtoffers maakte. Ik heb toen van dichtbij gezien hoe veerkrachtig, sterk, optimistisch, behulpzaam en liefdevol de Nepalese mensen kunnen zijn, juíst ten tijde van absolute nood. Dit heeft enorme indruk op mij gemaakt en ik werd verliefd op het land en haar mensen. In 2019 bezocht ik Nepal opnieuw en nam ik deel aan een doorlopend project voor kinderen in het onderwijs. Niet lang daarna kwam Stichting Diyo Nepal op mijn pad. Integriteit, oprechtheid, respect en een zuivere en transparante afhandeling van financiën: voor mij alle reden om mij voor de stichting, met haar mooie visie en doelstellingen, in te zetten.

Martine van der Veen, penningmeester

In april 2017 ben ik met een vrijwilligersreis naar Nepal geweest. Hier heb ik  zelf kunnen ervaren wat voor een bijzonder land Nepal is. Maar bovenal heb ik het prachtige werk dat Ilse en Shiva verrichten met eigen ogen mogen aanschouwen. Niet lang nadat ik terug was in Nederland kreeg ik te horen dat de stichting op zoek was naar een nieuwe penningmeester. Ik hoefde niet lang te twijfelen omdat ik wist dat alle hulp van de stichting op een goede plek terecht komt. Ik hoop dan ook dat ik mij nog jaren lang kan inzetten voor stichting Diyo Nepal.

Willemieke Berendsen, algemeen bestuurslid

Mijn eerste bezoek aan Nepal in 1999 voelde als thuiskomen en een stukje van mijn hart is daar achtergebleven. Drie jaren achter elkaar ben ik teruggegaan. Door de politieke onrust was dat later niet meer mogelijk. Gelukkig is dat nu heel anders en is deze oude liefde weer helemaal opgebloeid.
Door het contact met Ilse en Shiva heb ik achter de schermen kunnen meekijken naar hun activiteiten aldaar. Zij kijken zorgvuldig waar hulp noodzakelijk is, met respect voor de waardigheid van de mensen en hun cultuur. De grote kracht van Stichting Diyo Nepal is dat er van binnenuit gewerkt wordt omdat Shiva als Nepalees de cultuur, de maatschappelijke en politieke structuren kent.
Het sponsorgeld komt efficiënt en effectief daar waar het nodig en nuttig is. Kleine projecten, gericht op de allerarmsten. Ik wil me hiervoor graag inzetten en dus: never say never, ben ik teruggekomen op mijn besluit om nóóit meer in een bestuur te gaan. En ik doe dat met heel mijn hart!

judith pelle, algemeen bestuurslid

Bij de eerste ontmoeting tussen Ilse en Shiva in het Nepal-gebergte zag ik de liefde tussen hen opbloeien, maar daarnaast ook hun liefde voor de medemens. Hun behoefte om hen te ondersteunen die zichzelf weg cijferen voor anderen, kreeg steeds meer gestalte. In de loop der jaren is er dankzij hen al zo veel waardevols ontstaan, dat ik hen behalve als zus ook graag als bestuurslid van deze mooie stichting ondersteun.