Diyo Nepal
Diyo Nepal

Effectief
Kleinschalig
Respect voor de cultuur.

Doelstelling Diyo Nepal
Doelstelling Diyo Nepal

Zelfredzaamheid bevorderen

Leefomstandigheden verbeteren

Educatie aan jeugd en volwassenen

Onze veldwerkers
Onze veldwerkers

Respecteren de heersende cultuur

Kennen de gewoonten en gebruiken

Behoren allen tot de Nepalese samenleving

Stichting Diyo Nepal

Kleinschalig, effectief en persoonlijk

Dat is de kracht van Diyo Nepal.
Kaart van NepalKorte lijntjes naar de lokale veldwerkers in het werkgebied Dhading. Samen met de dorpsbewoners ontwikkelen zij plannen om de levenstandaard in circa 400 bergdorpjes te verhogen, met behoud van authenticiteit. Het stichtingbestuur met haar achterban in Nederland verwerft de kennis en middelen om de plannen te realiseren.

Kenmerken van de stichting zijn: vraag gestuurd en origineel. Wij exporteren geen in Nederland bedachte plannetjes. Wij ondersteunen de behoefte die onze veldwerkers aangeven. Wij willen als klankbord en denktank fungeren.

Duurzaamheid is kenmerkend voor onze projecten

Het moet herhaalbaar zijn
Gebruik van lokale hulpbronnen
Respect voor cultuur en milieu.

Onze veldwerker behoren tot de Nepalese samenleving. Zij weten dus waarover zij spreken. Samen met dorpsbewoners in het Dhadingdistrict proberen zij de levenstandaard in de dorpen te verhogen, met behoud van authenticiteit.

Meer Nepalese vaders naar het buitenland
De prijsstijgingen en verhoogde rentelasten van het afgelopen jaar zijn voor veel Nepalese gezinnen niet meer te betalen. Na het bezuinigen op dagelijks vers voedsel...
Lees verder "Meer Nepalese vaders naar het buitenland"
Kinderen laten slagen in Nepal
Het nieuwe schooljaar is in Nepal weer van start gegaan. Daarmee staat het bestaansrecht van stichting Diyo Nepal weer op de voorgrond: kwetsbare schoolkinderen en...
Lees verder "Kinderen laten slagen in Nepal"
Een diploma voor alles
De economische toestand wordt ook in Nepal steeds nijpender, door stijgende prijzen en rentekosten. Ouders ervaren veel stress bij het maken van de juiste keuzes:...
Lees verder "Een diploma voor alles"
Van 140 naar 300 schoolkinderen?
Diyo Nepal streeft naar ‘onderwijs voor alle kinderen in Dhading’. We zijn echter realistisch en kunnen ‘slechts’ verdubbelen met het aantal ‘sponsorkinderen naar 300.  Elk...
Lees verder "Van 140 naar 300 schoolkinderen?"
Voortbouwen op succes
Het analfabetisme in Nepal is de afgelopen 15 jaar gelukkig afgenomen. Meer kinderen gaan naar school en leren lezen en schrijven. Dat geeft hen zichtbaar...
Lees verder "Voortbouwen op succes"
Bedankt trouwe donateurs!
Maandelijks of spontaan ontvangen we van vele tientallen mensen prachtige bedragen om de veldwerkers te ondersteunen in hun werk. Hartverwarmend hoe trouw en gul het...
Lees verder "Bedankt trouwe donateurs!"
Hier staat nix

Hier staat nix