Disclaimer website Stichting Diyo Nepal

Informatie Stichting Diyo Nepal

Stichting Diyo Nepal geeft met deze website informatie over haar organisatie, werkgebied, projecten en activiteiten. Er wordt gelet op het weergeven van actuele en correcte informatie. Ziet u iets op deze website, dat onjuist is? Laat ons dat hier weten. We zullen zo snel mogelijk de aanpassingen doorvoeren.

 

Auteursrecht

Alle teksten en afbeeldingen op deze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopiëren van deze website of gedeelten ervan is alleen toegestaan, wanneer vooraf schriftelijke toestemming van de auteurs en makers van de beelden is verkregen. Contacten daarover lopen via het bestuur van Stichting Diyo Nepal.

 

Privacy

De content op de website wordt zorgvuldig geselecteerd. Wie meent dat de website desondanks inbreuk pleegt op zijn of haar privacy, kan dat hier melden. Het probleem wordt dan zo snel mogelijk verholpen.

 

Links naar deze website

Gebruikers van de website van Stichting Diyo Nepal zijn vrij om een link aan te brengen tussen deze en de eigen website. Op te nemen link: https://diyonepal.nl/. Bij vragen neem hier contact met ons op.

 

Verantwoordelijkheid gebruiker

Gebruik van informatie die via deze website is verkregen, is volledig voor verantwoording van de gebruiker. Stichting Diyo Nepal kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor nadelige gevolgen of schade door eventuele onvolledige of onjuiste informatie die is gevonden via deze website, of via externe websites die een link hebben op de website van Stichting Diyo Nepal.