Op aangeven van onze veldwerkers gaat Diyo zes gezinnen ondersteunen bij het afbouwen van hun huis. Daarmee wordt voor hen een vicieuze cirkel doorbroken en kan een gezin haar aandacht en geld weer op de ontplooiing van hun kinderen richten. Met een dak van 250 euro van bewaard geld.

Na de heftige aardbevingen in april 2015 hebben heel veel donateurs en sympathisanten van Diyo Nepal royaal geld ingezameld of geschonken. Een bepaald bedrag daarvan hebben we opzij gezet, omdat we vermoedden dat de herbouw een lange adem zou vergen. Helaas blijkt dat waar. Het blijft zelfs voor tientallen gezinnen een uitputtingsslag. Zij leenden bij de bank geld om een nieuw huis te bouwen. In de verwachting dat, zodra het dak er op zit, ze van de overheid subsidie ontvangen waarmee ze een groot deel van de bouwkosten konden aflossen. Echter zijn er enkele tientallen gezinnen in Dhading die om verschillende redenen niet toekwamen aan het leggen van het dak. Onze veldwerkers zagen afgelopen jaren met lede ogen aan hoe gezinnen in een golfplaten bouwval leefden, naast een veelbelovend stenen huiskarkas (zie foto).

Tot overmaat van ramp begint nu de bank aflossingen op te eisen. Dat geld is er niet, anders was het huis er wel mee afgebouwd. De veldwerkers hebben de afgelopen jaren vaak met deze gezinnen gesproken, maar zien dat ze niet zelfstandig uit deze vicieuze cirkel komen. Op hun verzoek springt de stichting bij met het betalen van het dak van de zes meest schrijnende gevallen.

Shiva hoopt op de ontmoetingsdag op 11 september in Vorden meer te vertellen over dit ‘project’ en de andere werkzaamheden van zijn collega’s in Dhading.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *