Onze veldwerkers in Nepal blijven op zoek naar mogelijkheden om met mensen een bestaan op te bouwen in eigen land. Goed onderwijs is daarbij een voorwaarde, helaas is dat nog niet vanzelfsprekend in Nepal. Het aantal kinderen dat naar school gaat neemt toe, maar het onderwijs is er nog niet op gericht om kinderen zelfredzamer en zelfbewuster te maken. De regering beveelt ontwikkelingsgericht onderwijs inmiddels wel aan, maar faciliteert die nog nauwelijks. Het kost de veldwerkers dan ook veel praten, overleg en uitleg om scholen daartoe aan te zetten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *