20 dagen na de lock-down

Er is geen beginnen aan voor onze veldwerkers, maar ze doen het toch! Dankzij jullie giften lukt het hun om dagelijks vele nieuwe gezinnen van een overlevingspakket te voorzien. Enkele honderden gezinnen in Kathmandu zijn inmiddels geholpen. Echter… het aantal noodlijdende gezinnen neemt er hand over hand toe! In een straal van 7 kilometer om Ananda Home, het onderkomen van Shiva en Ilse, zijn het er inmiddels enkele duizenden. Samen met andere vrijwilligers en lokale gezaghebbers zijn onze veldwerkers in deze wijk volop in de weer de hulp te coördineren. Gelukkig zijn er in de winkels vooralsnog voldoende producten. Gebrek is er nu aan geld om de spullen te kopen en daarna te verdelen onder de kwetsbare gezinnen. Mogen we opnieuw of alsnog een beroep doen op je budget?
Elke 30 euro is welkom via Stichting Diyo Nepal t.n.v. lock-down donatie Nepal – NL75 RABO 0137589131

Directe hulp, goede samenwerking
Onze veldwerkers spelen een cruciale rol in de distributie van de belangrijkste producten onder kwetsbare gezinnen in Kathmandu. Gelukkig is er een nauwe en vertrouwenwekkende samenwerking met de officiële wijkhoofden. Inmiddels is er een efficiënte werkwijze opgestart. Via de wijkhoofden worden lijsten met namen van kwetsbare gezinnen opgesteld en wordt bijgehouden wat hun gezondheidsstatus is en welke producten ze nodig hebben. Dagelijks komt er een update van die lijst bij onze vrijwilligers, zij gaan er mee naar de dichtstbijzijnde winkels en geven geld, zodat de winkelier de benodigde producten klaarzet. De gezinnen halen die vervolgens zelf op. Eenmaal op de lijst blijft een gezin in het oog. Inmiddels telt de wijk meer dan duizend gezinnen op deze lijst.

Waar zijn de besmettingen?
Formeel zijn er in Nepal 9 mensen besmet, en ook weer genezen. De regelgeving van buurland India is leidend voor de besluiten van de Nepalese regering. Regelmatig worden de regels met een week verlengd, én aangescherpt!. En dat kondigt de regering dan slechts een dag van tevoren af. De minister president insinueert nu dat de lock-down nog minstens enkele weken gaat duren. Bij menigeen rijst inmiddels de vraag welk doel deze lock-down precies dient. Echter bij het stellen van de vraag wordt je overrompeld door de realiteit van de dag: de honger en verveling van de duizenden kinderen en hun ouders in piepkleine huisjes. Werk aan de winkel.

Blijf ons steunen met een (extra) donatie. Stichting Diyo Nepal t.n.v. lock-down donatie Nepal – NL75 RABO 0137589131

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *