Stichting Diyo Nepal

Namaste beste Diyo vrienden,

Afgelopen jaar hielpen we 140 kinderen naar school te gaan. Onze veldwerkers geven aan dat ze (veel) meer kinderen kunnen helpen. De wil en de menskracht is er, nu het geld nog!

Daarom starten we met de campagne ‘Kinderen laten slagen in Nepal’. Een groot deel van onze donateurs geeft periodiek een bijdrage voor dit veldwerk. Zou u die steun willen blijven geven of misschien nog een extra kind willen helpen?

Met de zes artikeltjes in deze nieuwsbrief hopen we u te informeren en te motiveren.

Namens het bestuur van Diyo Nepal,
Kees Hazen, voorzitter

Kinderen laten slagen in Nepal
Het nieuwe schooljaar is in Nepal weer van start gegaan. Daarmee staat het bestaansrecht van stichting Diyo Nepal weer op de voorgrond: kwetsbare schoolkinderen en hun gezinnen met raad en daad ondersteunen. Afgelopen jaar hielpen we 140 kinderen naar school…
Lees meer...


Een diploma voor alles
De economische toestand wordt ook in Nepal steeds nijpender, door stijgende prijzen en rentekosten. Ouders ervaren veel stress bij het maken van de juiste keuzes: voorrang geven aan verantwoorde voeding, zorgkosten of schoolkosten? De schoolboeken zijn bovendien vanwege papierschaarste schrikbarend…
Lees meer...


Van 140 naar 300 schoolkinderen?
Diyo Nepal streeft naar ‘onderwijs voor alle kinderen in Dhading’. We zijn echter realistisch en kunnen ‘slechts’ verdubbelen met het aantal ‘sponsorkinderen naar 300.  Elk kind dat naar school kan is een succes, maar we doen het zorgvuldig: zodat elke…
Lees meer...


Voortbouwen op succes
Het analfabetisme in Nepal is de afgelopen 15 jaar gelukkig afgenomen. Meer kinderen gaan naar school en leren lezen en schrijven. Dat geeft hen zichtbaar meer kans op een beter bestaan. Hun kennis van bijvoorbeeld Engels of van landbouwmethoden, helpt…
Lees meer...


Bedankt trouwe donateurs!
Maandelijks of spontaan ontvangen we van vele tientallen mensen prachtige bedragen om de veldwerkers te ondersteunen in hun werk. Hartverwarmend hoe trouw en gul het netwerk van Diyo Nepal blijft steunen. We proberen zoveel mogelijk schenkers persoonlijk te bedanken, maar…
Lees meer...


Boost voor het onderwijs
Sinds haar oprichting 15 jaar geleden stimuleert Diyo Nepal het onderwijs in Dhading. De onderwijskwaliteit in Nepal laat te wensen over. Leerkrachten zijn meestal nauwelijks opgeleid. Een korte specialisatie na de middelbare school geeft al een lesbevoegdheid. Didactische en pedagogische…
Lees meer...


Stichting Diyo Nepal
Guyanadreef 9, 3563 SX Utrecht
 
Om de nieuwsbrief op te zeggen of om uw abonnement te veranderen, klik hier.