Ruim tien jaar veldwerk in Dhading heeft haar vruchten afgeworpen. Het doel van alle inzet  was: verbeteren van de zelfredzaamheid.  Shiva en zijn collega’s concluderen dat dit is gelukt! De laatste jaren werden ze steeds minder ingeroepen voor persoonlijke materiële ondersteuning. Hun rol verschoof gaandeweg van crisishulp naar maatschappelijke ondersteuning (social work). Niet alleen de aard van de hulp is veranderd, ook het werkveld. Tien jaar geleden ging de hulp met name naar kleine dorpjes/families in het gebergte van Dhading. Na de hevige aardbevingen in 2015 hebben vele families besloten om minder afgelegen te gaan wonen. En hebben hun huizen in het laaggebergte herbouwd. Daar zijn vaak betere voorzieningen voor inkomen, voeding, gezondheid en onderwijs. De levenstandaard in Dhading is duidelijk verbeterd . Deels door betere nuts-voorziening, zoals veel minder stroomstoringen en het feit dat alle vrijwel elke volwassene  inmiddels een mobieltjes heeft. Maar ook de kennis en het zelfvertouwen is zichtbaar toegenomen. Vrijwel alle kinderen gaan nu naar school, ouders zijn het nut van scholing in gaan zien. Volwassen staan meer open voor veranderingen en nemen vaker initiatief.

Kortom de veldwerkers zijn minder nodig in Dhading. Des te meer in Kathmandu…  Want de aardbevingen hebben veel mensen uit Dhading naar deze miljoenenstad gedreven, met hoop op meer welvaart. Dat geluk is helaas niet voor iedereen weggelegd, waardoor soms schrijnende situaties ontstaan. De veldwerkers richten zich daarom nu ook op families uit Dhading die in Kathmandu vastlopen bij het  opbouwen van een nieuw bestaan.

De nieuwe uitvalsbasis van de veldwerkers, Ananda Home, nadert zijn voltooiing. De verwachting is dat nog voor de zomer dit als werk- en ontmoetingsplek in Kathmandu kan gaan dienen. In dezelfde wijk  komt nu ook een nieuwe school waar een groot aantal kinderen uit Dhading terecht kunnen. De veldwerkers zijn nauw betrokken bij de praktische en pedagogische opzet van deze vrije Nepalese school.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *