Stichting Diyo Nepal

Na drie maanden lock-down mochten vorige week plotseling alle mensen in Nepal de straat weer op. Niet dat het aantal besmettingen was gedaald, integendeel. Wat wel de reden is blijft gissen, wellicht heeft de politiek alweer anders beslist als je dit leest. De onverwachte vrijheid was voor Ilse reden voor een persoonlijk filmpje met hoop en motivatie. Laat je in vijf en een halve minuut bijpraten en verwonder je over de beelden:  https://youtu.be/0QdO-R800iI

Een geweldige achterban

Met deze opheffing van de lockdown hopen we dat we gauw de echte noodhulp, die we op 28 maart begonnen, kunnen stoppen. We kunnen nog altijd iedere hulp gebruiken, nog steeds is er acute nood en stuiten de veldwerkers op schrijnende gezinssituaties, maar het zijn steeds vaker individuele gevallen die alle aandacht krijgen. Dankzij de inzet de support van vele vrienden en sympathisanten van Diyo Nepal, Het Andere reizen en van Ilse en Shiva zelf is er genoeg  geld opgehaald om grootste nood te kunnen voorzien. Voedsel- en gezondheidspakketten voor kwetsbare gezinnen mensen, gaarkeukens in ernstig getroffen wijken, lespakketten om schoolkinderen toch te laten leren en niet te vergeten het vele overleg en lobbywerk met plaatselijk autoriteiten. Dankzij dit alles is veel leed te dragen geweest en lukt het om de draad geleidelijk weer op te pakken. Juist in dit soort noodsituaties blijkt hoe geweldig onze achterban zich manifesteert.

Heel hartelijk bedankt voor jullie betrokkenheid, trouw en hulp.

Een (extra) donatie geven? Dat kan via Stichting Diyo Nepal t.n.v. donatie Nepal – NL75 RABO 0137589131

Stichting Diyo Nepal
Dykswal 57, 9289 JA Drogeham
©Copyleft Stichting Diyo Nepal
©Copyleft Stichting Diyo Nepal
Om de nieuwsbrief op te zeggen of om uw abonnement te veranderen, klik hier.