Stichting Diyo Nepal
Bedankt gulle gevers!

De afgelopen vijf weken hebben we veel steunbetuigingen en donaties van mensen en organisaties ontvangen. Wij zijn ongelooflijk blij met deze support!

De grote respons op onze noodkreet was voor de veldwerkers een belangrijke motivatie om noodlijdende gezinnen te blijven helpen: dag in dag uit, ook al kwamen er steeds meer gezinnen bij.

Ondertussen ontstaat een déjà vu: precies vijf jaar geleden werden in een oogwenk vele gezinnen in een noodsituatie gebracht. Daar volgden drie zware jaren van herbouw op. De verwachting is dat ook deze crisis enkele jaren zal vergen voordat de getroffen gezinnen weer zelfredzaam zijn. Voor we daar aan denken, eerst alle lof aan alle donateurs en sympathisanten. Fantastisch hoe er spontane inzamelacties zijn ontstaan en de ketting van gedeelde berichten steeds langer wordt. 

Actuele situatie

Onze veldwerkers in Kathmandu zijn inmiddels vijf weken, dag aan dag, bezig de hulp aan hongerlijdende gezinnen te coördineren. Dit in nauwe samenwerking met lokale (wijk) autoriteiten. De donaties aan onze stichting kunnen zij gelukkig, met de nodige moeite, dagelijks pinnen. Uw bijdrage wordt dan ook direct omgezet in concrete voedingspakketten of de bevoorrading van gaarkeukens.

Inmiddels is ook in Dhading de nood te hoog om zonder hulp van buitenaf te doorstaan. Tientallen gezinnen komen zonder eten te zitten omdat de bevoorrading vrijwel stil is komen te liggen en de oogsten nog niet rijp zijn.

Hieronder een korte weergave van het fantastische werk dat de veldwerkers inmiddels hebben geleverd:

dagelijkse openstelling van de gaarkeukens voor mensen in sloppenwijken. Dankzij Diyo is die nu elke dag open, in plaats van om de dag.

levering van extra noodpakketten aan noodlijdende gezinnen op de groeiende lijst van de lokale overheid.

vervolghulp aan de eerste gezinnen die noodpakketten kregen en daar na vier weken doorheen zijn.

uitbreiden van de centrale maaltijdvoorziening nu het werken met grote aantal gezinspakketten onoverzichtelijker begint te worden. Hieruit blijkt dat de nood hoger en hoger wordt, steeds meer gezinnen die zichzelf niet meer kunnen onderhouden.

opstart van noodhulp (pakketten) in Dhading

De hulp is gigantisch, de samenwerking verloopt vaak goed. Helaas blijft de nood toenemen. We blijven helpen zolang er mogelijkheden voor blijven.

DANK voor uw support!

Een (extra) donatie geven? Dat kan via Stichting Diyo Nepal t.n.v. lock-down donatie Nepal – NL75 RABO 0137589131

Stichting Diyo Nepal
Dykswal 57, 9289 JA Drogeham
©Copyleft Stichting Diyo Nepal
©Copyleft Stichting Diyo Nepal
Om de nieuwsbrief op te zeggen of om uw abonnement te veranderen, klik hier.